2016

1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól szóló 1/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2016.(III.8.) önkormányzati rendelete Bozsok község helyi építés szabályzatáról

4/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

- 1-4 melléklet a 4/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

- 1-8. melléklet az 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

6/2016.(V.27.) önkormányzati rendeletet a gyermekétkeztetésről

7/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 19/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/2016.(X.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról

11/2016.(XI.4.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról