Szervezeti felépítés

Bozsok Polgármesteri Iroda
9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc u. 142.
Tel: 563-386, 563-387
Polgármester fogadóórája: Darabos Béla – Csütörtök 14.00-16.00  Tel 06/30-235-2490

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltsége
9726 Velem Rákóczi utca 73.
Telefon: 94/563-380 Fax:94/563-379”

Dr. Zalán Gábor – jegyző

Dr. Nagy Edina – aljegyző

Németh Melinda – kirendeltség-vezető  (kirendeltség-vezetői feladatok, bozsoki és velemi képviselő-testületi ügyekkel összefüggő szervezőmunka, Bozsok és Velem községek közigazgatási területén a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, a döntések végrehajtása, közterület-használati engedélyek kiadása,  kereskedelmi ügyek, szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek, állatvédelmi hatósági jegyzői feladatok, hagyatéki ügyek,kifüggesztések, anyakönyvi ügyek,lakcímnyilvántartás, szociális igazgatási feladatok )

Molnár Emma – igazgatási ügyintéző (adó- és értékbizonyítvány, helyi adók, gépjárműadó hatósági feladatai, végrehajtás, panasz ügyek, iktatás, postázás, jegyzőkönyvek vezetése, irattárazás,  BURSA pályázat, panaszügyek, közterület-használati engedélyek kiadása)

Cserkutiné Stipsics Edina Klára - pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes (költségvetési és pénzügyek)

Ügyfélfogadás Bozsokon:
Németh Melinda kirendeltség-vezető, minden páros héten kedden 8:00-10:00-ig

Ügyfélfogadás Velemben:

Hétfő 13:00-15:30
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 8:00-12:00 és 13:00-15:30
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 08:00-12:00

Építésügyi hatóság ügyfélfogadás
Ügyfélfogadás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztály 105. számú irodájában
Telefon: 94/562-503

Nap                Időpont
Hétfő             13.00 – 15.30
Kedd              ügyfélfogadás nincs
Szerda           8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.30
Csütörtök     ügyfélfogadás nincs
Péntek           ügyfélfogadás nincs

Falugondnok:
Antal István

Telefon:94/363-325