LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!!!

A felelős állattartói magatartásról és az állatvédelmi jogszabályok betartásáról

Az állattartó KÖTELESSÉGEI:

- Kutyákat évente veszettség ellen oltatni

- Mikrochippel ellátni

- Saját szaporulat esetén eladás/elajándékozás előtt kötelező a mikrochipet beültettetni

- A kölyköket 8 hetes korukig az anyjukkal kell tartani

- Az állat egészségügyi ellátásáról gondoskodni

- Megakadályozni, hogy az állat közterületre jusson.

- Naponta élelmezni, takarmányozni és friss vízzel ellátni

- Az állat biztonságos elhelyezéséről gondoskodni

- Az előírt férőhelyet biztosítani (kennel méret: kistetű kutyának 10 m2, közepes testű kutyának 15 m2, nagytestű kutyának 20 m2, lánc hossz: kistestű kutyának 4 m, közepes testű kutyának 6 m, nagytestű kutyának 8 m)

TILOS:

x       2016 január 1-től a kutyát tartósan kikötve tartani

x       Az állatot felügyelet nélkül közterületre bocsátani, kóborolni hagyni

x       Az állatot elhagyni

x       Kutya, macska és vadászgörény kölyköket 8 hetes koruk előtt eladni/elajándékozni

Ezeket a kritériumokat a 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről, valamint a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról tartalmazzák.

Ezek megszegése bírságot von maga után, melynek összege 45 000-150 000 forintig terjedhet! Több szabálysértés esetén az összeg sokszorozódik.

Üdvözlettel: Állatvédők Vasi Egyesülete

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Óvodai nyílt nap

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az Újvárosi Óvoda nyílt napjára április 18-19-én!

honlapra hírfolyamba ovi

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Lakossági tájékoztató az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

T Á J É K O Z T A T Á S

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt bozsoki lakosokat és ingatlantulajdonosokat, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ), valamint Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének környezetvédelem helyi szabályairól szóló 10/2015.(IX.9) önkormányzati rendelete alapján 2015. október 1. naptól az avar és kerti hulladék égetésének szabályai az alábbiak:

 

Belterületen:

 

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Bozsok község belterületén avart és kerti hulladékot az önkormányzati rendelet 2.§-a alapján  szerdán és szombaton, szélcsendes időben 6-20 óráig a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad égetni.

Abban az esetben, ha van önkormányzati rendelet a belterületi égetésre vonatkozóan, úgy az abban megjelölt napokon, időpontban az végrehajtható, amennyiben a tevékenység nem az engedélyezett időpontban történik, úgy a tűzvédelmi hatóság eljárást fog kezdeményezni.
Külterületen és zártkertben (gesztenyés és gyümölcsös):
Lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (avar és kerti hulladék is!) szabadtéri égetése az önkormányzati rendelet 3.§-a alapján szerdán és szombaton a tűzvédelmi hatóság engedélyével, szélcsendes időben 6-20 óráig, a tűzvédelmi szabályok betartása mellett történhet. Az égetést előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal. Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérelmet az égetést megelőző 10 nappal kell benyújtani az illetékes tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.),melyet az 5 munkanapon belül bírál el.
Kerti sütés, grillezés:

Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
Az önkormányzati rendelet szövege elérhető www.bozsok.hu honlapon, valamint a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségének hivatali hirdetőtábláján. A tűzgyújtás új szabályairól további információ, valamint az irányított égetés engedélyezéséhez szükséges kérelem megtalálható a www.vas.katasztrofavedelem.hu honlapon.

Felhívom a Tisztelt bozsoki lakosok figyelmét, hogy a belterületen és külterületen (a tűzvédelmi hatóság engedélyével) szélcsendes időben 6-20 óráig szerdán és szombaton a tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehet szabadtéri égetést végezni!

 

 

Darabos Béla sk.

polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

A katasztrófavédelem erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére irányuló lakossági tájékoztatója

lakossagi felhivas egetes

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Hirdetmény

A Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya VA/FEF03/267/2016. iktatószámon hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 18-150150-503 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től – 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra.

Az AJÁNLÁS mellékletei: 1 db áttekintő, 1 db részletes térkép
A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2016.03.31.
A hirdetmény levételének napja: 2016.05.02.

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Lomtalanítás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bozsok községi Önkormányzat

2016. április 9-én /szombaton / és

2016. április 10-én /vasárnap/

LOMTALANÍTÁST   VÉGEZTET.

Kérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban   felgyülemlett nem veszélyes hulladékot, azaz a háztartásokból származó,

kiselejtezett lim-lom hulladékot lehetőség szerint szelektáltan, anyag fajtánként lehetőség szerint összekötve, zsákolva,

továbbá a bútorokat a hatékonyabb helykihasználás érdekében szétszerelve helyezzék ki

a házuk elé.

A kihelyezett, ép állapotban lévő elektrotechnikai hulladékok – háztartási kis- és nagygépek, távközlési berendezések,
szórakoztató elektrotechnikai készülékek /pl.: villanyvasaló, mikrohullámú sütő, porszívó, hajszárító, kenyérpirító,
számológép, televízió, rádió, számítógép/ elszállításra kerülnek.

Kérjük ne rakjanak ki

Ipari-, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, építési törmeléket, valamint naponta keletkező
háztartási hulladékot.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lomtalanítás keretében veszélyes hulladék /akkumulátor, szárazelem, festékes doboz,
Növény-védőszer, gyógyszer, olajos hulladék, fénycső, állati tetemek stb./, valamint építési törmelék és gumi hulladék nem
kerül elszállításra.

Kérjük, hogy a lomok kihelyezését 2016. április 11-én reggel 6,00 óráig végezzék el.

Együttműködésüket köszönjük.

/: Darabos Béla  sk.:/
polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

TÁJÉKOZTATÁS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.19.) számú önkormányzati rendelete alapján, azon lakosok, akik rendkívüli élethelyzetben kerülnek, vagy létfenntartási gondokkal küzdenek lehetőségük van szociális ellátás igénylésére települési támogatás keretén belül.

Települési támogatásban részesíthetők azok a személyek, akik

  • önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni,
  • alkalmanként jelentkező többletkiadásokkal küzdenek – különösen betegség, haláleset, elemi kár elhárítása, tüzelő vásárlása, közüzemi díjak kifizetése, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, iskoláztatás, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása, valamint a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorulnak,
  •  a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Települési támogatás a fentiekre tekintettel évente négy alkalommal adható (annak igazolásával, legfeljebb 7500,- Ft összegig) akkor, ha

  • a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (48.450,- Ft),
  • gyermekét egyedülállóként nevelő szülő családjában az az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210 %-át (59.850,- Ft),
  • egyedülálló esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át (48.450,- Ft),
  • egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át (65.550,- Ft).

Rendkívüli települési támogatás évente egy alkalommal adható (annak igazolásával, 25.000,- Ft összeghatárig) akkor, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft).

A fentieken túl települési támogatás adható

  • gyógyszerkiadások és gyógyászati segédeszközök megvásárlásával kapcsolatos kiadásokhoz évente két alkalommal (annak igazolásával, alkalmanként 5.000,- Ft összeghatárig) akkor, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000,- Ft),
  • a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásával, iskoláztatással, a gyermek fogadásának előkészítésével, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásával, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokkal valamint a gyermek hátrányos helyzetével kapcsolatos kiadásokhoz évente egy alkalommal, gyermekenként 7.000,- Ft.

A kérelem beadásához szükséges formanyomtatvány kérhető és benyújtható a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségén ügyfélfogadási időben (hétfőn 13.00-15.30, szerdán 8.00-12.00 és 13.00-15.30, pénteken 8.00-12.00). További részletesebb tájékoztatás kérhető az 563-380-as telefonszámon.

Bozsok községi Önkormányzat

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Ügyfélfogadási rend változás

ügyfélfogadás 2015

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Szociális tűzifa igénylése és felhasználása

Tisztelt Lakosság!

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 30-án tartott testületi ülésén megalkotta a szociális tűzifa támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló 17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendeletét.

Bozsok községi Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást, tűzifát biztosít annak a személynek, aki:
a)       a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára, vagy

ac) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),

b)       a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

c)       65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, vagy

d)       kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn.

A támogatási kérelmet  a rendelet 1. számú melléklete szerinti nyomtatványon 2015. december 15. napjáig lehet benyújtani a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Velemi Kirendeltségéhez. A kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő.

Melléklet:

17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet

17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklet

17/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Meghívó közmeghallgatásra

img108

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva