ÜNNEPI MEGHÍVÓ 2016. október 23.

2016. október 23.  Ünnepi Meghívó

Bozsok

08.00.-kor Szentmise a 60 éves forradalom hőseiért és a kitelepítettekért.

08.50.-től Ünnepi megemlékezés a Kopjafánál és a Kitelepítettek emlékfalánál.

  • Ünnepi beszéd
  • A Bozsoki Dalárda és a Csúzli Színjátszó kör műsora.
  • Koszorúzás

 Plakát 2016. október 23-1

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Meghívó Bozsok község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos egyeztető tárgyalásra 2016. október 11. kedd 8:30

Bozsok községi Önkormányzat

9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc u. 142.

Tárgy: egyeztető tárgyalás

 

MEGHÍVÓ

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Bozsok Község településrendezési eszközeinek módosítása folyamatban van. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 39.(1) –alapján egyeztetést hívok össze. Az egyeztetés célja az állami főépítész eltérő vélemények megvitatása, mely jelen levél mellékletét képezi.

 

Hely:   Bozsok Község Önkormányzata

9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc u. 142.

Időpont: 2016. október 11. (kedd) 8 óra 30 perc

 

Az egyeztetésre tett javaslata a polgármesternek:

a)      Az állami főépítész 324 hrsz ingatlan hátsókert méretének szabályozásához tett észrevételére a HÉSZ normaszövegének módosításával kívánunk élni:

A HÉSZ 12. §- a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A településközpont területen a hátsókert mérete kialakult, vagy legalább 1 m.”

b) Az állami főépítész 035/29 hrsz ingatlan osztatlan közös tulajdon megszűntetésre vonatkozó telekmegosztási megosztási javaslatát az Önkormányzat megismerte. A településrendezési eszközök soron következő módosítása során a tartalék gazdasági területet közút felől takaró véderdő megszűntetését kezdeményezni fogja, ha az egyeztetés nem jár eredménnyel. Meg kell jegyezni, hogy a 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet – a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól – belterületi mezőgazdasági területek esetén teszi szükségessé a helyi építési szabályzatnak való megfelelést. Külterületekre vonatkozóan megfelelési szabályt csak a közlekedési célú terület kialakítására tartalmaz. A Vas megyei gyakorlat alapján azon településeken is ahol megszűntetésre került az osztatlan közös tulajdon, így Bozsokon is ahol ilyen eljárás már lezajlott, a hatályos szabályozási terv egyéb távlati célként meghatározott övezeti előírások (pl: tartalék gazdasági terület) nem kerültek figyelembevételre, nem is írta azt elő a jogszabály. Így jelen esetben is túlzó a nem létező gazdasági területet védő, telepítésre jelenleg nem tervezett véderdő telkének kialakítása. Így olyan telek is létre jön, amely közútról nem megközelíthető. Ehhez tartozó felesleges úthálózatot kell kialakítani, a területet kivonni művelés alól, az úthoz használatbavételi engedélyt szerezni. Miközben a terület használata a mai állapotában marad (mezőgazdasági célú hasznosítás). Az önkormányzat kéri a véleményezésben résztvevő szervek véleményét és állásfoglalását arról, hogy az osztatlan közös részarány tulajdon megszűntetése során szerzett széleskörű tapasztalat alapján betartották-e a Vas megyei településeknél az egyes települések hatályos rendezési tervükben foglalt övezeti elképzeléseit, így az távlatilag szabályozott úthálózati elemek, területfelhasználáshoz kötött övezeti határok a telekalakítások során figyelembevételre kerültek-e. Vagy a cél csupán az osztatlan közös részarány tulajdonok megszűntetése volt és ez teljesült is.

Bozsok, 2016. szeptember 27.

Darabos Béla s.k.
polgármester

 

véleményezés Csermelyi Andrea-1

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

SZÜRETI MEGHÍVÓ 2016. szeptember 10.

SZÜRETI MEGHÍVÓ-[2016]

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

18. BOZSOKI SZÜRETI MULATSÁG SZEPTEMBER 10.

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Felhívás

Tájékoztatjuk Bozsok község lakosságát, hogy

2016. szeptember  13-án /kedden/ 8.00 – 9.30 óráig

az ebek veszettség elleni oltására és féregtelenítésére kerül sor a  Kultúrotthon udvarán.

Az oltás ára: 3.500,- Ft/eb

A három hónapos, vagy annál idősebb ebek oltása kötelező!

2013. január 1-től csak chippel megjelölt eb oltható, amely háznál vagy rendelőben végezhető.

Háznál történő oltást kérjük jelentsék be a 06-30/9564-203 telefonon.

Mindenki hozza magával az oltási könyvet!

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Bozsok község Településrendezési eszközök Egyszerűsített eljárás Véleményezési szakasz kifüggesztés napja: 2016. augusztus 18.

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2016.(VI.29.) számú településfejlesztési döntése értelemében Bozsok község hatályos építési szabályzatát és annak mellékleteként a szabályozási tervet módosítani kívánja. A tervezési terület határa: Rákóczi Ferenc utca (365 hrsz.) – Sibrik utca 319 hrsz út – 337/ 1 hrsz út-394 hrsz út, továbbá a 035/29 hrsz ingatlan- megosztásának ábrázolása.

A módosítás célja Bozsok nevezett tervezési tömbben a településközpont terület és mezőgazdasági terület kialakult beépítési módjának, vagy használatának a javasolt telekalakításának figyelembevétele.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 41.§ (3) bekezdése szerint a véleményezési szakaszban a véleményezők a kézhezvételétől számított 15 napon belül adhatnak írásos véleményt a 38. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak szerint.

Kifüggesztés napja:2016.08.18.

BozsokHÉSZ mód Vélem20160816

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Meghívó az Államalapítás és az Új Kenyér Ünnepére a Millenniumi Emlékműnél 2016. augusztus 20.

2016.Augusztus 20. Meghívó

M e g h í v ó

 

Szeretettel várjuk a falu lakosságát 2016. Augusztus 20.-án az Államalapítás és az Új kenyér ünnepére a Millenniumi emlékműnél.

 

Program:

  • Szentmise, az új kenyér megáldása reggel 8 órakor a Szent Anna plébánia templomban.
  • Koszorúzás a Millenniumi emlékműnél
  • Ünnepi megemlékezés a Kultúrházban.
  • Ünnepi beszédet mond Darabos Béla polgármester
  • A Bozsoki Dalárda ünnepi műsora
  • Az új kenyér és az ”Ország tortájának”megkóstolása

 

Mindenkit szeretettel várunk!

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

18-150150-503 kódszámú vadászterület határának megállapítása

A Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 18-150150-503 kódszámú vadászterület határának megállapítására vonatkozó VA/FEF03/267-4/2016. iktatószámú határozatát Bozsok községi Önkormányzat érintett települési önkormányzatként közzéteszi.

Vadászterület határának megállapítása 20160801

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Szabadtéri tűzgyújtás szabályairól szóló lakosságtájékoztató közlemény

Közlemény - A szabadtéri égetés és a tzgyújtás alapvet szabályai

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Hirdetmény – falugazdász

Hirdetmény

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva