Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATJUK
A TISZTELT ÜGYFELEKET,
HOGY A KŐSZEGI JÁRÁSI HIVATAL LEGKÖZELEBBI
ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉLFOGADÁSA
2017. JANUÁR 2-ÁN
LESZ.

DR. KAPILLER SAROLTA S.K.
HIVATALVEZETŐ

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

HIRDETMÉNY- ügyfélfogadás 2016. év végén a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségén

H I R D E T M É N Y

 

Értesítjük a bozsoki és velemi polgárokat és tisztelt ügyfeleinket, hogy

a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal

Velemi Kirendeltségén

2016. év végén

az ünnepek és a munkanap áthelyezések miatt

az ügyfélfogadás

a következő rend szerint alakul:

 2016. december 23-án (pénteken),

 december 27-én (kedden) és

 december 30-án (pénteken) a hivatal zárva tart.

 

2016. december 28-án (szerdán)

ügyfélfogadás 8.00- 12.00 és 13.00-15.30-ig lesz.

2016. december 23-án (pénteken) és 30-án (pénteken),

amikor a hivatal zárva tart,

Velemben és Bozsokon történt halálesetek ügyintézésével kapcsolatban

8.00 – 12.00 között a

06-20/539-2185 telefonszámot kell hívni!

 

Megértésüket köszönjük!

 

                                          Dr. Zalán Gábor s. k.

                                                        jegyző

Kategória: Nincs kategorizálva | Szóljon hozzá most!

Gallyazási felhívás

Gallyazási felhívás

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Hirdetmény

hirdetmény

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Közmeghallgatás

Bozsok közmeghallgatás meghívó

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATJUK

 A TISZTELT ÜGYFELEKET,

HOGY A KŐSZEGI JÁRÁSI HIVATAL LEGKÖZELEBBI

 ÜGYSEGÉDI ÜGYFÉLFOGADÁSA

 2016. NOVEMBER 21-ÉN

LESZ.

    DR. KAPILLER SAROLTA S.K. HIVATALVEZETŐ

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről OKF.Vasra átírt1legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről OKF.Vasra átírt

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

TÁJÉKOZTATÓ- Dr. Koczor Gábor háziorvos 2016. november 7-én (hétfőn) szabadságon lesz

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. november 7-én (hétfőn) szabadságon leszek.

Helyettes: dr. Vágó Attila lukácsházi háziorvos. Tel: 06-20/980-90-31

Rendelés nem lesz, a helyettes orvos készenlétet tart, sürgős esetben ő vagy mentő hívható, illetve a lukácsházi rendelésre bárki átmehet!

17 órától másnap reggel 7:30-ig, illetve hétvégén központi ügyelet működik!

Megértésüket köszönöm: dr. Koczor Gábor

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

ÜNNEPI MEGHÍVÓ 2016. október 23.

2016. október 23.  Ünnepi Meghívó

Bozsok

08.00.-kor Szentmise a 60 éves forradalom hőseiért és a kitelepítettekért.

08.50.-től Ünnepi megemlékezés a Kopjafánál és a Kitelepítettek emlékfalánál.

  • Ünnepi beszéd
  • A Bozsoki Dalárda és a Csúzli Színjátszó kör műsora.
  • Koszorúzás

 Plakát 2016. október 23-1

 

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva

Meghívó Bozsok község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos egyeztető tárgyalásra 2016. október 11. kedd 8:30

Bozsok községi Önkormányzat

9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc u. 142.

Tárgy: egyeztető tárgyalás

 

MEGHÍVÓ

TISZTELT LAKOSSÁG!

 

Bozsok Község településrendezési eszközeinek módosítása folyamatban van. A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 39.(1) –alapján egyeztetést hívok össze. Az egyeztetés célja az állami főépítész eltérő vélemények megvitatása, mely jelen levél mellékletét képezi.

 

Hely:   Bozsok Község Önkormányzata

9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc u. 142.

Időpont: 2016. október 11. (kedd) 8 óra 30 perc

 

Az egyeztetésre tett javaslata a polgármesternek:

a)      Az állami főépítész 324 hrsz ingatlan hátsókert méretének szabályozásához tett észrevételére a HÉSZ normaszövegének módosításával kívánunk élni:

A HÉSZ 12. §- a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A településközpont területen a hátsókert mérete kialakult, vagy legalább 1 m.”

b) Az állami főépítész 035/29 hrsz ingatlan osztatlan közös tulajdon megszűntetésre vonatkozó telekmegosztási megosztási javaslatát az Önkormányzat megismerte. A településrendezési eszközök soron következő módosítása során a tartalék gazdasági területet közút felől takaró véderdő megszűntetését kezdeményezni fogja, ha az egyeztetés nem jár eredménnyel. Meg kell jegyezni, hogy a 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet – a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól – belterületi mezőgazdasági területek esetén teszi szükségessé a helyi építési szabályzatnak való megfelelést. Külterületekre vonatkozóan megfelelési szabályt csak a közlekedési célú terület kialakítására tartalmaz. A Vas megyei gyakorlat alapján azon településeken is ahol megszűntetésre került az osztatlan közös tulajdon, így Bozsokon is ahol ilyen eljárás már lezajlott, a hatályos szabályozási terv egyéb távlati célként meghatározott övezeti előírások (pl: tartalék gazdasági terület) nem kerültek figyelembevételre, nem is írta azt elő a jogszabály. Így jelen esetben is túlzó a nem létező gazdasági területet védő, telepítésre jelenleg nem tervezett véderdő telkének kialakítása. Így olyan telek is létre jön, amely közútról nem megközelíthető. Ehhez tartozó felesleges úthálózatot kell kialakítani, a területet kivonni művelés alól, az úthoz használatbavételi engedélyt szerezni. Miközben a terület használata a mai állapotában marad (mezőgazdasági célú hasznosítás). Az önkormányzat kéri a véleményezésben résztvevő szervek véleményét és állásfoglalását arról, hogy az osztatlan közös részarány tulajdon megszűntetése során szerzett széleskörű tapasztalat alapján betartották-e a Vas megyei településeknél az egyes települések hatályos rendezési tervükben foglalt övezeti elképzeléseit, így az távlatilag szabályozott úthálózati elemek, területfelhasználáshoz kötött övezeti határok a telekalakítások során figyelembevételre kerültek-e. Vagy a cél csupán az osztatlan közös részarány tulajdonok megszűntetése volt és ez teljesült is.

Bozsok, 2016. szeptember 27.

Darabos Béla s.k.
polgármester

 

véleményezés Csermelyi Andrea-1

Kategória: Nincs kategorizálva | Hozzászólások kikapcsolva