2017

 

Bozsoki SZMSZ egységes szerkezetben 13_2013.IX.26. 2016.12

1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelete Bozsok község hely építési szabályzatáról szóló

2/2017.(II.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

3/2016.(III.8.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 21/2013.(XI.28.) módosításáról

az Önkormányzat 4/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

az Önkormányzat 5/2017.(V.4.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról  és ellátásokról szóló 22/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

 az Önkormányzat 6/2017. (V.19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről ls ártalommentes elhelyezéséről szóló 12/2014. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 7/2017.(V.31.) önkormányzati  rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

7_2017 ktsgv mód mellékletek

7_2017 rendelethez info táblák

8_2017 ÖR info táblák

8_2017.V.31. mellékletek Bozsok 2016. éves beszámoló

az Önkormányzat 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

az Önkormányzat 9/2017.(V.31.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint Bozsok 9_2017 rendelet

az Önkormányzat 10/2017.(V.31. ) önkormányzati rendelete Bozsok község helyi építési szabályzatáról szóló 3/2016.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

10_2017. V.31. Hész 3_2016 rendelet 1 melléklet A

10_2017.V.31 Bozsok szerkezeti tervlap

10_2017.V.31. rendelet 1 melléklet B

11/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Bozsok 12/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról: Bozsok 12_2017 rendelet

az Önkormányzat 13/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról: img666

az Önkormányzat 14/2017.(XI.3.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa igényléséről és felhasználásáról: 14_2017 szoc. tűzifa

az Önkormányzat 15/2017.(XI.3.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól: Bozsok 15 2017 rendelet

az Önkormányzat 16/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Bozsok 16 2017 rendelet

az Önkormányzat 17/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetménykiegészítésének megállapításáról Bozsok 17 2017 rendelet

az Önkormányzat 18=2017.(XI.29.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról: Bozsok 18_2017