Bozsoki Kökörcsin Egyesület

BOZSOKI KÖKÖRCSIN EGYESÜLET
A Bozsoki Kökörcsin Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 2008. február 13-án alakult Bozsokon, és szeptember 13-án jegyezte be a Vas Megyei Bíróság.
Fő célunk:
A vidéki élet minőségének javítása, kulturális vidéki élettér kialakítása, szervezeti keretek biztosítása a közösségi életnek

Céljaink:

 • helyi közösség erősítése
 • helyi kulturális, természeti és történelmi értékek kiaknázása
 • a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésének segítése
 • egészséges környezet megóvása
 • civil érdekképviselet
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem
 • környezetvédelem
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • Nyugdíjas Klub működtetése, idősek segítése

Egyesületünk feladatai:


 • Bozsoki Dalárda és Bozsoki Csúzli Színjátszó kör működtetése
 • Nyugdíjas Klub működtetése, idősek segítése
 • helyi klubok működtetése
 • közösségépítő rendezvények, hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvények, nemzeti ünnepek és egyéb kulturális események és ismeretterjesztő programok szervezése
 • helyi újság kiadása
 • helyi történelmi, természeti értékek megóvására programok szervezése, helytörténeti kiállítás létrehozása
 • gyermektáborok, napközis táborok, gyermekfoglalkozások szervezése
 • a célok elérése érdekében társadalmi munka szervezése
 • pályázat hirdetése esetlegesen jutalom kitűzésével
 • kapcsolatfelvétel és együttműködés egyéb hazai és külföldi szervezetekkel, oktatási szervezetekkel, egyetemi tanszékekkel, stb. a célok megvalósítása érdekében
 • internetes honlap készítése, fejlesztése, valamint levelezőlista működtetése

AZ EGYESÜLET KERETÉN BELÜL MŰKÖDŐ CSOPORTOK
1. Bozsoki Csúzli Színjátszó kör
A Bozsoki Csúzli Színjátszó kör 1998 karácsonya óta működő amatőr gyermek színjátszó csoport, mely a Bozsoki Kökörcsin Egyesület megalakulása óta már annak keretén belül működik.
A színjátszó körnek szinte minden általános iskoláskorú bozsoki gyerek a tagja. Évente 7-10 fellépésük van. A községben ők tartják a nemzeti ünnepeken a megemlékezéseket és a helyi ünnepeket a Bozsoki Dalárdával karöltve.
A színjátszó körnek felnőtt csoportja is működik 5 fővel. Bohózatokat visznek színre a helyi rendezvényeken.
Népmese-feldolgozásokat, Mátyás király meséket, Bozsokról szóló mesejátékokat, Lázár Ervin meséket mutatott be a csoport. A nemzeti ünnepekre irodalmi színpaddal készülnek, karácsonykor 1998 óta minden évben Jézusváró misztériumjátékot adnak elő a templomban.
2008-ban a Kőszegi Művészeti Szemlén ezüst minősítést kapott előadásuk.
2009-ben és 2011-ben “Bozsokért végzett munkájáért” kitűntetéssel jutalmazta a színjátszó kört a Bozsoki Önkormányzat.
vezető: Frank-Sziklai Márta Irén
A Csúzli Színjátszó kör létezése nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket, rokonaikat is “megmozgatja”, közös célt, közös témát, közös élményeket eredményez, ami növeli az összetartozást a kis községben.
2. Bozsoki Dalárda

A dalolni szerető csapat 2002-től verbuválódott össze Frank-Sziklai Márta vezetésével, azóta a legtöbb bozsoki rendezvény szereplői. A dalárda ötletét az adta, hogy néhányan (akik később a Bozsoki Dalárda alapítói lettek) szerenádot adtak a helyi aranylakodalmas pároknak. Akkor merült fel, miért ne lehetne a faluban egy kórus, a tagjai és Bozsok szórakoztatására.
2016-ban 24 fővel (16 női és 8 férfi) működik a csoport. A dalárda tagja lehet bárki (korra és nemre való tekintet nélkül), aki szeret énekelni és vidám közösséghez tartozni.
Állandó szerepléseik:

 • Bozsoki Farsang
 • Március 15.
 • Passiók a templomban
 • Hősök vasárnapi megemlékezés
 • Bozsoki Kalapos Napok és Dalos Találkozó (június első hétvégéje)
 • Trianoni megemlékezés
 • Augusztus 20.
 • Bozsoki Szüreti Mulatság
 • Október 23-ai megemlékezés az 1956-os forradalomról és a Bozsokról kitelepítettekről
 • Idősek napi rendezvény
 • Karácsonyi “koncert”
 • Szerenádok

A szomszéd települések rendezvényeire is gyakran hívják vendég előadóként Dalárdánkat.
2009-ben és 2011-ben “Bozsokért végzett munkájáért” kitűntetéssel jutalmazta a csoportot a Bozsoki Önkormányzat.
3. Nyugdíjas Klub

2009 év eleje óta működik a Könyvtár termében a Nyugdíjas Klub minden hétfő és csütörtök délután 4 órától. A Klub a hajdani tollfosztás helyett ad egy lehetőséget, hogy a nyugdíjasok együtt lehessenek, beszélgethessenek a régi emberekről, a régi életről, felidézzék a régi történeteket, megvitassák a napi dolgokat, recepteket cseréljenek, mindezt együttvéve, hogy jól érezzék magukat. Megalakulásuk óta több kiránduláson, zarándoklaton vettek részt, közös programokat szerveztek maguknak.
ELÉRHETŐSÉGEINK
Bozsoki Kökörcsin Kulturális és Hagyományőrző Egyesületet
9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 142.
Adószám: 18899001-1-18
Bírósági bejegyzés száma: 60.066/2008/2
Elnök: Frank-Sziklai Márta Irén
https://www.facebook.com/kokorcsin/; marta@teki.sulinet.hu
+36208246880; +3694950258