Intézmények

Bozsok Községi Könyvtár

9727 Bozsok Rákóczi Ferenc u. 143.
Könyvtáros: Merics Lajosné
Nyitva tartás: H: 16-18, Cs: 16-18

Bozsok Önkormányzata működteti a települési könyvtárat. A könyvtárellátás 2005 februárja óta a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásának mozgókönyvtári feladatellátásába is bevonásra kkerült. Ennek köszönhetően a könyvtári állomány folyamatosan gyarapszik és cserélődik a Kőszegi Chernel Kálmán Városi Könyvtár Ellátóközpontjának közreműködésével.

Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodája

Cím: 9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc út 85.
Tel: 06-94-363-764
Intézményvezető helyettes: Kuticsné Fatalin Mária

Óvodánk fenntartója a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása.
Kis óvoda vagyunk, tágas épülettel és udvarral. Helyiségeink otthonosságot tükröznek. Gazdag tárgyi környezettel vesszük körül a gyermekeket, amely melegséget, biztonságot, esztétikai élményt nyújt számukra.
Udvarunk szépen parkosított, a játékon kívül sokféle tevékenységnek színterei: torna, mozgás, természeti megfigyelések, manuális foglalkozások, óvoda-család közös rendezvényei Egy vegyes életkorú csoport működik. Biztosítjuk a családias légkört.

A gyermekek ellátásáról 2 óvónő, 1 dajka, 1 főzőnő és egy 4 órás élelmezésvezető gondoskodik. Az óvónők felsőfokú végzettségűek, egyikük minősítési eljáráson megfelelt fejlesztő-pedagógus is. Dajkánk szakképzett. Nevelési programunkban megtartottuk a helyi értékes hagyományokat. Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül. A kettő összhangja, az óvoda folyamatos együttműködése a szülőkkel a gyermekek harmonikus fejlődésének alapfeltétele. A családi nevelés tiszteletben tartásával a gyermekek egyéni életkori sajátosságainak figyelembe vételével különleges gonddal igyekszünk önállóságra, türelemre, tapintatra, egymás munkájának megbecsülésére, a másság elfogadására, az életre nevelni gyermekeinket.
 Óvodai életünket, a játékokat, tapasztalatszerző alkalmakat az évszakok adta lehetőségek köré építjük, szervezzük. Fontos számunkra az örök emberi értékek közvetítése, a népi kultúra ápolása, a természet ismeretére, szeretetére, védelmére nevelés. Az ünnepek, népszokások, népi tevékenységek megismertetése gyermekeinkkel is fontos a számunkra. Célunk ezzel a nemzeti, kulturális hagyományaink átörökítése.
A szülői igényeket figyelembe véve szolgáltatásokat is nyújtunk a gyermekeknek: bábszínház látogatás, úszás, kirándulások szervezése, kiállítások látogatása.
Számunkra nagyon fontos, hogy óvodáinkban jól érezze magát minden kisgyermek, érzelmi biztonságot adó szeretetteljes légkör vegye körül.
A Bozsoki Óvoda nem elszigetelt intézmény. A települési önkormányzat mellett a Szülői Munkaközösség, a helyi civil szervezetek, valamint számos vendéglátóhely és vállalkozó évtizedek óta segíti az óvoda mindennapjait és rendezvényeit.
4 éve elkezdett „Hangszerkóstoló zene ovi” és a családi kézműves foglalkozásaink a 2016/17-es tanévben is folytatódnak.

Mottónk:
A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által.
(Brunszvik Teréz)

Kőszegi KIKI Tagiskolája Kőszegszerdahely

9725 Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 4.
Tel: 94/360-005

Iskolaigazgató: Kovácsné Szabó Éva
9730 Kőszeg, Táncsics Mihály utca 18.
Tel: 06-94-563-159

A Kőszegszerdahelyi Intézményegységben:
Dr. Görcs Tiborné igazgató helyettes

Iskolánk az Írottkő Natúrpark egyik legszebb részén, Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Velem községek között található. Az épület 1965-ben épült, azóta többször bővítették: először 2 tanteremmel, majd tornaszobával és vizesblokkal. Az iskolában 8 osztály van, a tanulók száma jelenleg 94. Rendelkezünk jól felszerelt számítástechnikai teremmel és nyelvi laborral. Taneszköz-ellátásunk jó. Eszközállományunkat évről-évre pályázatok útján bővítjük. A szakosan ellátott órák aránya 97%-os.
Tanulóink számára igyekszünk változatos programokat szervezni: térítésmentesen vehetnek részt rajz, német, angol, természetbarát, sport és Vöröskeresztes szakkörökön; rendszeresen készítjük fel őket különféle versenyekre; kézműves-foglalkozásokat, játszóházi programokat szervezünk Karácsony és Húsvét előtt; az alsós osztályfőnökök gyakran viszik a gyerekeket különféle délutáni és hétvégi rendezvényekre, erdei iskolába stb.
Évente szervezünk tanulóink számára úszás-oktatást, tanulmányi kirándulásokat, részt veszünk túrákon, a községek kulturális és egyéb rendezvényein. Iskolánk tanulóinak szülei, illetve az óvodások szülei számára évente 2 alkalommal nyílt napokat tartunk, ahol közelebbről megismerkedhetnek iskolánkkal.
Diákjaink középiskolai felvételi aránya jó, szinte mindenkit az általa elsőként megjelölt helyre vesznek fel. Régebbi tanulóink közül nagyon sokan szereztek felsőfokú végzettséget, a környéken lakók gyakran visszalátogatnak volt iskolájukba, tartják velünk a kapcsolatot. 2007. szeptemberétól Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézménye tagiskolájaként működünk. Bár önállóságunk megszűnt, korábbi jó programjainkat továbbra is folytatjuk, s ehhez az iskolavezetés részéről minden támogatást megkapunk.