Ügyfélfogadás

Bozsok Polgármesteri Iroda
9727 Bozsok, Rákóczi Ferenc u. 142.
Tel: 563-386, 563-387
Polgármester fogadóórája: Darabos Béla – Csütörtök 14.00-16.00  Tel 06/30-235-2490

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi Iroda
9726 Velem, Rákóczi Ferenc. u. 73.
Tel: 563-380, Fax: 563-379

Dr. Zalán Gábor - jegyző
Telefon: 94/562-513

Dr. Nagy Edina - aljegyző
Telefon: 94/562-515

Németh Melinda – kirendeltség-vezető (kirendeltség-vezetői feladatok, bozsoki és velemi képviselő-testületi ügyekkel összefüggő szervezőmunka, Bozsok és Velem községek közigazgatási területén a polgármester, a jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, a döntések végrehajtása, közterület-használati engedélyek kiadása,  kereskedelmi ügyek, szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek, állatvédelmi hatósági jegyzői feladatok, hagyatéki ügyek,kifüggesztések)

Musinszki Petra

  • igazgatási ügyintéző (adó- és értékbizonyítvány, helyi adók, gépjárműadó hatósági feladatai, birtokvédelmi ügyek, szociális igazgatási feladatok , BURSA pályázat, népesség nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, végrehajtási ügyek, anyakönyvi ügyek)

Cserkutiné Stipsics Edina – pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes (költségvetés és pénzügyek)

Jagodics István Balázsné – ügykezelő (iktatás, postázás, jegyzőkönyvek vezetése, irattározás)

Ügyfélfogadás Bozsokon:

Németh Melinda kirendeltség-vezető, minden páros héten kedden 8:00-10:00-ig

Ügyfélfogadás Velemben:

Hétfő: 13:00 – 15:30
Kedd: nincs félfogadás
Szerda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Csütörtök: nincs félfogadás
Péntek: 08:00 – 12:00

Építésügyi hatóság ügyfélfogadás
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 105 iroda
Telefon: 94/562-503

Hétfő: 13:00 – 15:30
Kedd: nincs félfogadás
Szerda: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:30
Csütörtök: nincs félfogadás
Péntek: nincs félfogadás

Települési ügysegéd:

Schrott Tamás
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségi Iroda
9726 Velem, Rákóczi utca 73. (Tel:94/563-380)

Ügyfélfogadása: minden szerdán 13:15-14:00

9727 Bozsok, Rákóczi u. 1. (94/360-960)

Sibrik Kastély Ügyfélfogadás: szerda 14.15-16.00

Falugondnok
Antal István  Telefon:94/363-325