HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUM Bozsok község Településképi Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése

Bozsok_Elkészült TAK hirdetmény_plakát

HIRDETMÉNY

 

Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez kapcsolódó

partnerségi egyeztetés lefolytatása, valamint

meghívó lakossági fórum megtartására

 

A lakossági fórum témája:

Bozsok község Településképi Arculati Kézikönyv tervezetének ismertetése

 

Tisztelt Partnerek!

 

Bozsok község a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 4.§ (1) bekezdése, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.18.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Településképi Arculati Kézikönyv készül, melynek feladata községünk jellegzetes települési karakterjegyeinek meghatározása, értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet védelme.

A 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29/A. §-a (3) bekezdés és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztés és településrendezési valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 15/2017.(XI.3.) önkormányzati rendelete alapján az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése során társadalmi bevonás keretében a rendelet szerinti partnereket tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

Bozsok község Településképi Arculati Kézikönyve tervezetének bemutatására és ismertetésére

lakossági fórumot

tartunk.

A lakossági fórum időpontja:          2017. december 28. csütörtök 11 óra

A lakossági fórum helyszíne: Bozsok, Batthyány Ferenc Művelődési és Kultúrotthonban (9727 Bozsok, Rákóczi utca 142.)

 

Bozsok község Településképi Arculati Kézikönyve megalkotása keretében 2018. január 5-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek,

–     papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltsége, 9726 Velem, Rákóczi u. 73. címre a Főépítésznek címezve,

–     elektronikusan a korjvelem@t-online e-mailcímre.

 

Bozsok, 2017. december 18.

Darabos Béla s. k.                                                                                                                             polgármester

Kategória: Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.